Usługi księgowości

Felamena

Przetwarzanie podstawowych dokumentów

 Ewidencja i rejestrowanie podstawowych dokumentów

 Sumaryczna / jednostkowa księgowość magazynowa

Felamena

Aktywa trwałe

 Rachunkowość aktywów trwałych

 Akty eksploatacji

 Zestawienia amortyzacji i in.

Felamena

Wynagrodzenie

 Księgowanie listy płac

 Obliczanie oraz księgowanie wynagrodzenia za urlop i innych świadczeń pracowniczych

 Zaświadczenia dla pracowników o naliczonym i wypłaconych wynagrodzeniu

Felamena

Zlecenia płatności

 Przygotowanie lokalnych zleceń płatności

 Przygotowanie międzynarodowych zleceń płatności

 Wykonywanie zleceń

Felamena

Dokumenty

 Kupno

 Sprzedaż

 Odpisy

Felamena

Sprawozdania

 Miesięczne

 Roczne

 Różne zeznania podatkowe oraz wnioski