Ceny usług rachunkowości wskazano bez VAT

Dokumenty dotyczące kupna, sprzedaży, odpisów

1 szt. – 500 szt. : 1 dok./ 1.80 €

Pracownicy

1 os. - 100 os.: 20.00 €/1 prac.;


(arkusze płac, arkusze wypłat, karty ewidencji czasu pracy, umowy o pracę, dziennik rejestracji umów o pracę, zawiadomienia dla zakładu ubezpieczeń społecznych (SoDra), kwartalne sprawozdania dla SoDra‘y)

Wszystkie sprawozdania (miesięczne i roczne) w ciągu miesiąca

0 – 30.000 : 75.00 €/1 mies.
30.001 – 60.000 €: 100.00 €/ 1 mies.
60.001 – 150.000 €: 150.00 € / 1 mies.
150.001 – 250.000 €: 180.00 €/ 1 mies.
250.001 – 300.000 €: 200.00 €/ 1 mies.
300.001 € i więcej: 0,05 proc. od miesięcznych obrotów.


(zeznanie VAT, zeznanie PIT, zeznanie dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, zeznanie dotyczące podatku od zanieczyszczeń, rejestry wystawianych i otrzymywanych faktur VAT, roczne zaświadczenia dla mieszkańców, roczne zeznanie PIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, polityka rachunkowości, roczne zeznanie CIT, inne zeznania)

Zlecenia płatności

Samochód: 15.00 €/ 1 sam.
(rozporządzenia, sprawdzanie formularzy przejazdu, zaliczanie kosztów paliwa w koszty uzyskania przychodu/odpisywanie paliwa).
Delegacje: 10.00 €/ 1 deleg.
(rozporządzenia, porównanie z kartą ewidencji czasu pracy, naliczanie diet)
Intrastat: 70.00 €/1 szt.
Wniosek do banku, o leasing, faktoring: 50.00 €/1 szt.
Sprawozdanie dla akcjonariuszy: 50.00 €/1 szt.

*Ceny bez PVM