Ceny usług rachunkowości wskazano bez VAT

Dokumenty dotyczące kupna, sprzedaży, odpisów

 

za 1 dokument 3,00 EUR

Pracownicy

pracownik: 35 EUR za 1 pracownika;

 

(sprawozdania o naliczonym wynagrodzeniu, sprawozdania o wypłacie wynagrodzeniu, tabele czasu pracy, umowy o pracę, księga rejestracji umów o pracy, zgłoszenia do SoDra, miesięczne sprawozdania do Sodra i vmi)

Wszystkie sprawozdania (miesięczne i roczne) w ciągu miesiąca

300 EUR za 1 miesiąc

 

(deklaracja VAT, Deklaracja o podatku przychodowym od osób fizycznych, deklaracja o podatku o zanieczyszczeniu środowiska, rejestr wypisywanych i przyjmowanych faktur VAT, roczne zaświadczenia dla osób fizycznych, roczna deklaracja podatku przychodowym od osób fizycznych, bilans, bilans dochodu-strat, pismo wyjaśniające, polityka prowadzenia księgowości, inne deklaracje)

 

Zlecenia płatności

Samochód: 25 EUR za 1 sam.
(rozporządzenia, sprawozdania podróży, księgowanie
paliwa)
Delegacje 25 EUR za 1 delegację
(rozporządzenia, kontrola tabeli czasu pracy, obliczenie
czesnych)
Intrastat 90 EUR za 1dokument
Zgłoszenie dla banku, lizingu, faktoringu, raport dla
akcjonariuszy: 100,00 EUR za 1 dokument

*Ceny bez PVM