Buhalterinių paslaugų kainos, įkainiai nurodyti be PVM

Pirkimo, pardavimo, nurašymo dokumentai

1 vnt – 500 vnt. : 1dokum.. 1,80€

Darbuotojai

1 žm. - 100 žm. : 20.00 €/1 darb.;


(darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiai, išmokėjimo žiniaraščiai, tabeliai, darbo sutartys, darbo sutarčių registravimo žurnalas, pranešimai į SoDrą, ketvirtinės ataskaitos SoDra‘i)

Visos ataskaitos (mėnesinės ir metinės) per mėnesį

0 – 30.000 : 75.00 €/1 mėn.
30.001 – 60.000 €: 100.00 €/ 1 mėn.
60.001 – 150.000 €: 150.00 € / 1 mėn.
150.001 – 250.000 €: 180.00 €/ 1 mėn.
250.001 – 300.000 €: 200.00 €/ 1 mėn.
300.001 € ir daugiau: 0,05 proc. nuo mėnesio apyvartos. 


(PVM deklaracija, GPM deklaracija, avansinio pelno mokesčio deklaracija, taršos mokesčio deklaracija, išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registrai, metinės pažymos gyventojams, metinės GPM deklaracija, balansas, pelno-nuostolio ataskaita, paaiškinamasis raštas, apskaitos politika, metinė pelno mokesčio deklaracija, kitos deklaracijos)

Mokėjimo pavedimai

Automobilis: 15.00 €/ 1 autom.
(įsakymai, kelionės lapų patikrinimas, kuro pajamavimo/nurašymo aktai).
Komandiruotės: 10.00 €/ 1 komand.
(įsakymai, sutikrinimas su tabeliu, dienpinigių apskaičiavimas)
Intrastatas: 70.00 €/1 vnt
Paraiška bankui, lizingui, faktoringui: 50.00 €/1 vnt.
Ataskaita akcininkams: 50.00 €/1 vnt.

*Kainos nurodytos be PVM