Buhalterinės apskaitos paslaugos

Felamena

Pirminių buhalterinių dokumentų apdorojimas

 Pirminių dokumentų apskaita ir registravimas

 Suminė / vienetinė sandėlio apskaita

Felamena

Ilgalaikis turtas

 Ilgalaikio turto apskaita
 Eksploatacijos aktai
 Nusidėvėjimo suvestinės ir kt.

Felamena

Darbo užmokesčio skaičiavimas

 Darbo užmokesčio apskaita
 Atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
 Pažymos darbuotojams apie suskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį

Felamena

Mokėjimo pavedimai

 Vietinių mokėjimo pavedimų parengimas
 Tarptautinių mokėjimo pavedimų parengimas
 Mokėjimų vykdymas

Felamena

Buhalteriniai dokumentai

 Pirkimo
 Pardavimo
 Nurašymo

Felamena

Buhalterinės ataskaitos

 Mėnesinės
 Metinės
 Įvairios deklaracijos bei paraiškos